Charlotte Verheyden

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Akkoord. Geen inschrijvingsgeld vragen aan kansarme jongeren is een goede eerste stap. Voor een écht democratisch onderwijs, mag dit echter nog veel verder gaan. Hoger onderwijs zonder inschrijvingsgeld geeft iedereen de kans hoger onderwijs te volgen, zonder op voorhand een selectie te maken op basis van socio-economische achtergrond. We zien in bijvoorbeeld de Scandinavische landen dat dit prima werkt, landen die er overigens voor bekend staan uitstekende kwaliteit onderwijs te hebben.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Akkoord. Meer spreiding kan zorgen voor minder stress en een beter overzicht. Vooral voor eerstejaars lijkt het me een goed idee om te wennen aan de enorme porties te verwerken leerstof.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Niet akkoord. In Amsterdam hebben we dit reeds zien gebeuren. Overal in Europa wordt bespaard op de faculteiten LW. Ik vind dat de VUB zich samen met de studenten moet inzetten om zulke taferelen niet aan onze universiteit te laten gebeuren. Interdisciplinariteit op zich is een interessante zaak, maar dit mag absoluut niet ten koste gaan van volwaardige en belangrijke studierichtingen zoals geschiedenis, taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde enzoverder.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Niet akkoord. Middelen die opgehaald worden uit de privé, komen niet alleen. Die komen met belangen die spelen voor die private financiering. Dat zijn gevaren die het vrij onderzoek, waar de VUB zo op hamert, in gevaar brengen. Met Studententroef vinden wij dat de VUB net samen met de studenten een duidelijk standpunt zou moeten innemen tegen de besparingen van de overheid. Dit hebben we vorig jaar gezien bij de hogescholen die op straat kwamen. Zij eisten 7000 euro financiering per student, met succes.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Deels akkoord. Op dit moment is de VUB vrijzinnig en eigenwijs, maar dit moeten we ook zo houden. Is de VUB wel eigenzinnig genoeg als ze zomaar meegaat in de besparingen van de overheid? De VUB benadrukt haar vrijzinnigheid steeds door te stellen dat het denken zich nooit mag onderwerpen. Dan geldt ook: het denken mag zich nooit onderwerpen…aan de besparingen.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Akkoord. Diversiteit op een campus biedt altijd een meerwaarde, ook religieuze diversiteit. Ik vind wel dat dit op een heel simpele manier mag en kan. De VUB kan bijvoorbeeld religieuze studenten ondersteunen door hen alle nodige informatie te verschaffen over waar in Brussel ze een gepast gebedshuis en dergelijke kunnen vinden (een voorbeeld dat ik op Erasmus+ aan University College London zag en goed bleek te werken). Zo kunnen studenten hun religie beleven en leren ze tegelijk Brussel beter kennen.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Eerder niet akkoord. Dit hangt erg af van wat er juist bedoeld wordt met ‘externe bestuurders’ en voor welke belangen zij in de Raad van Bestuur zetelen. Een expertise om ons onderwijs te verbeteren is natuurlijk nooit slecht. Maar als externe bestuurders afkomstig zijn uit grote multinationals en deze daar diens belangen verdedigen, dan vind ik dat een heel slecht idee.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Deels akkoord.
Verengelsing is natuurlijk belangrijk voor internationaal onderzoek. Maar ik vind dat op dit moment het verengelsen te snel en te onvoorzichtig gebeurt, zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen voor studenten en voor de algemene kwaliteit van ons onderwijs. Door de ondoordachte overgang kom je als student soms in situaties terecht waar het onoverzichtelijk wordt: een prof die gebrekkig Engels spreekt, Nederlandstalige lessen met Engelstalige slides en cursus, enzoverder. Daarbij komt de vraag: kunnen we van studenten verwachten dat ze na het middelbaar enorme hoeveelheden leerstof in academisch Engels kunnen verwerken? Niet elke student is hiertoe in staat, en begeleiding ontbreekt dan vaak.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Niet akkoord. Brussel is een enorm dure stad om te wonen en leven. De relatief betaalbare koten van de VUB vind ik op dit moment een enorme troef van onze universiteit en dit moet behouden worden. Duurdere koten kunnen een enorm gevolg hebben. Het kan mensen die te ver wonen om te pendelen de kans ontnemen om überhaupt te studeren.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Eerder akkoord, al vind ik dat beide belangrijk zijn. Innovatie is een belangrijke taak van een universiteit, maar dit mag volgens mij nooit ten kosten gaan van studiebegeleiding of psychologische bijstand.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord. Participatie is ontzettend belangrijk en ik vind dat hier nog veel verbeterpunten zijn voor de studentenraad. Er moet meer geïnformeerd worden en duidelijkere standpunten ingenomen worden. Kortom, de studentenraad moet studenten actief betrekken bij het beleid van de VUB. Sterker nog, de studentenraad kan volgens mij een schakel zijn tussen VUB en student om samen in te gaan tegen de besparingen die ons onderwijs in gevaar brengen.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Akkoord, maar hoe definieer je extreem? Verenigingen moeten naar mijn mening geweerd worden van de campus als hun boodschappen niet compatibel zijn met de waarden van de VUB. Heel duidelijk: voor het verspreiden van haat, racisme, seksisme, homofobie enzoverder is op onze campus geen plaats.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Akkoord. St-Vé moet blijven bestaan. Opnieuw zien we dat de VUB niet echt ingaat tegen maatregels van de overheid. Ook hier zou de VUB samen met de studenten duidelijke standpunten moeten innemen en, zoals ze zelf altijd zegt, eigenzinnig zijn.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Akkoord. Ik kan enkel toejuichen wat de VUB tot nu al op poten heeft gezet om vluchtelingen de kans te geven hun studies hier af te maken. Daarom kan ik ook enkel aanmoedigen dat de VUB hier verder mee gaat en nieuwe projecten opstart.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Akkoord. Kringen en dopen zijn een groot en belangrijk deel van het studentenleven van velen en moeten uiteraard blijven staan. Ik vind wel dat er meer ruimte moet zijn voor een open debat over het seksisme. Natuurlijk is seksisme geen probleem dat eigen is aan de kringen. Seksisme is een maatschappelijk probleem dat gereproduceerd wordt in de kringen. Een meer kritische kijk is nodig op enkele tradities uit het kringleven, zowel door de studentenraad als door de kringen zelf, zonder daarvoor het hele kringgebeuren af te schrijven.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Niet akkoord. Ik moedig uiteraard aan dat het debat geopend is, een goede eerste stap. Maar de eisen mogen veel verder gaan van mij. Veel studenten leren het Brusselse nachtleven nooit kennen omdat er te weinig mogelijkheden zijn qua nachtvervoer. Het VUBrusselt evenement van de studentenraad vond ik wel een heel goede manier om hier aandacht op te vestigen en de studenten te betrekken.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord. Contact tussen internationale en lokale studenten is ontzettend belangrijk en interessant, voor iedereen. Een internationale student mist een enorm deel van de ervaring als hij/zij niet in contact komt met de lokale studenten. Dit kan ik enkel bevestigen door mijn eigen ervaringen als Erasmusstudent. Ik kwam in Londen terecht op een kot met andere internationale studenten én met heel veel Britten. Dit zuigt je meteen op in de cultuur, het leven en de taal, wat toch de bedoeling is van een uitwisseling. Ook voor de Belgische studenten is het natuurlijk een mooie kans om mensen uit verschillende landen en culturen te leren kennen.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid.
Akkoord. Ik vind dat de VUB al veel goede dingen verwezenlijkt op gebied van duurzaamheid: het aanmoedigen van fietsen en elektrische wagens, het aanbod vegetarisch en vegan eten in het studentenrestaurant, het GreenTeam enzoverder. Ik vind wel dat de inspanningen van de VUB niet moet blijven bij deze kleine (wel belangrijke!) acties, maar dat de focus ook moet geplaatst worden op de structurele problemen van ons maatschappelijk en economisch systeem, die op dit moment ons klimaat verder verwoesten.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief Onbeslist. Ik wil het plan van Caroline Pauwels niet veroordelen voor ik er meer de uitwerking van merk op campus. Op dit moment is dit nog niet het geval jammer genoeg. Voor veel studenten blijft de campus een bubbel die hen tegenhoudt de stad te verkennen, wat zeker moet veranderen.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Akkoord. Niet alleen is de kloof letterlijk te groot door de slechte verbinding tussen beide campussen. Ook figuurlijk is dit zo. Campus Jette wordt niet genoeg betrokken bij de gebeurtenissen van de VUB.

Advertenties