Daniel Van Den Broecke

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Niet akkoord, om zomaar te zeggen tegen iedereen die kansarm is: bij ons kan je je inschrijven aan 0 euro is niet toepasbaar. Ik sta wel open voor alternatieven.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Akkoord, dit wordt onofficieel al bij sommige faculteiten gedaan. Het zou handig zijn moest dit officieel bij elke faculteit kunnen op vraag van de student.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Onbeslist.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Akkoord, het is niet mogelijk dat de VUB zoveel kan uitbreiden, bouwen en renoveren met eigen middelen op zo korte tijd. Er moet echter wel op toegezien worden dat we niet te veel uit handen geven om bestuur over onze eigen universiteit te behouden.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Akkoord.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Niet akkoord, cfr. VRIJE Universiteit Brussel.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Onbeslist, zolang zij een band hebben met de universiteit zie ik er niet direct een probleem in.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Niet akkoord, in de bedrijfswereld/ academische wereld kan je niet veel doen met enkel Nederlands daarom moet men ook Engels aangeleerd krijgen. Maar Nederlands blijft een belangrijke taal op de universiteit, bedreigd vind ik ze niet. Persoonlijk ben ik van mening dat een bachelor nog steeds grotendeels in het Nederlands moeten gegeven worden. Geen Taal Geen Vrijheid!

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Onbeslist, alle koten dezelfde prijs geven is niet meer mogelijk. Het geld moet van ergens komen dus als alle koten dezelfde prijs hebben, dan zou iemand die minder comfort heeft betalen voor iemand die meer comfort heeft.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Onbeslist, studiebegeleiding is een belangrijke zaak maar de groei van de universiteit ook. Men zal geen geld wegnemen van studiebegeleiding om een nieuw gebouw te bouwen. Het LIC wordt trouwens voor het grootste deel gesubsidieerd en de overige kosten en investering worden gedeeld met de ULB.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord, maar de manier waarop dit kan gebeuren is niet altijd even gemakkelijk aangezien de meeste studenten van nature uit ongeïnteresseerd zijn.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Niet akkoord, vrijheid van meningsuiting, zolang er geen haat wordt verkondigd naar personen.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Onbeslist, als de VUB druk kan uitoefenen op de stad om St-Vé niet meer op een jaarmarkt te doen lijken, ja. Langs de andere kant kan men kijken waar we nu staan en waarom. ACE (bsg van de ulb) en ULB kringen zijn (meestal) (financieel) volledig afhankelijk van de ULB en moeten bijgevolg als een schaap mooi volgen in de beslissingen die de ULB maakt.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Niet akkoord.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Onbeslist, op de plenaire studentenraad is gezegd geweest dat er strenger moet opgetreden worden. Ons voorstel was dat binnen elke kring een verantwoordelijke/aanspreekpunt aan te stellen voor seksisme en dit te verplichten zodat, als een kring dit niet doet, subsidies kunnen afgenomen worden. Kringen moeten ook zeggen in het begin van het jaar dat, als er iets is dat je niet wilt doen je dit niet hoeft te doen. Een duidelijke vermelding in het begin van het jaar voor alle generatiestudenten van het meldpunt. We gaan ook proberen hier een workshop rond te maken op de week van de student. Ten slotte vertrouwen we ergens ook wel erop dat de kringen hier hun verantwoordelijkheid zelf voor kunnen opnemen.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Niet akkoord, er moet meer openbaar vervoer zijn. Pascal Smet heeft een beetje naast de kwestie ‘gebrabbeld’ in zijn speech op VUBrusselt.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Onbeslist.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief
Onbeslist.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Akkoord, het duurt vaak 1 tot 2 uur soms om van de ene campus naar de andere te gaan. Vervoer tussen beide campussen kan gemakkelijker.

Advertenties