Kandidaten

De kandidaten kregen 20 stellingen voorgelegd. Zij konden akkoord gaan niet akkoord gaan of onbeslist aanduiden, en kregen vervolgens ruimte om hun keuze toe te lichten. De antwoorden zijn geschreven door de kandidaten zelf. De redactie verbeterde hooguit duidelijke taalfouten. Aan de inhoud is niet geraakt.

De volgorde waarop kandidaten verschijnen is niet alfabetisch, maar wel arbitrair. De kandidaat die als eerste de stellingen invulde, stond vooraan in de lijst en dus is de volgorde daarop gebaseerd.

Stemmen kan hier,  nog tot 20 april.

Advertenties