Emma De Backer

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Onbeslist, ik ben van mening dat het inschrijvingsgeld voor iedereen nul euro moet bedragen. Het hoge inschrijvingsgeld maakt studeren aan hoger onderwijs een luxe, terwijl dit een basisrecht zou moeten zijn. Maar zolang het inschrijvingsgeld zo hoog blijft, ben ik wel voor een sterke tegemoetkoming voor kansarme jongeren.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Onbeslist, Aangezien elke student de blok en examens anders ervaart, lijkt het mij democratischer om een peiling te houden bij alle studenten om te zien wat zij het liefste willen. Persoonlijk sta ik wel open voor het idee.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossingen voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Onbeslist.

4. De vub maar middelen ophalen via private financiering
Onbeslist.

5. De vub is voldoende vrijzinnig
Onbeslist, ik zit nog maar in mijn eerste jaar aan de VUB dus misschien schat ik dit verkeerd in, maar tot nu toe lijkt mij dit zeker het geval. Het kan natuurlijk geen kwaad dat de VUB blijft streven naar meer vrijzinnigheid.

6. De vub moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Onbeslist, wat wordt er precies bedoeld met ‘zich aanpassen’? Het lijkt mij vooral belangrijk dat de VUB de verschillende religies respecteert, ze een stem geeft, de studenten aanspoort open minded te zijn tegenover andere religies en inspanningen levert om het contact tussen de verschillende religies te vergroten. Concreet bedoel ik bijvoorbeeld: evenementen organiseren/promoten die toegankelijk zijn voor studenten vanuit alle religies.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Akkoord, een externe stem, met een ander standpunt en perspectief, is altijd belangrijk.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Onbeslist, is deze stelling gebaseerd op onderzoek of op buikgevoel? En is het recent of is dit misschien altijd al zo geweest?

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Gaat het over de nieuwe koten die momenteel op de campus worden gebouwd? Zoja, niet akkoord. Deze koten zijn een betaalbaar en handig alternatief voor de helaas erg dure koten in centrum Brussel.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Onbeslist.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord, de Studentenraad vertegenwoordigt nu eenmaal de studenten!

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Onbeslist. De stelling lijkt me te kort door de bocht. Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting, maakt niet uit waar je met je visie zit op de zogenaamde links/rechts-schaal, zolang je maar respectvol blijft ten opzichte van elkaar. Waarom zouden “extreme studentenverenigingen” dan geweerd moeten worden? Omdat ze volgens mij vaak gelinkt worden aan racisme, discriminatie, aanzet tot geweld … Deze zaken zijn gewoonweg onaanvaardbaar, punt uit. Ieder kiest zijn standpunt, maar vanaf dat er sprake is van racisme of aanzet tot geweld, is de discussie voorbij. Label ze dan ook niet als “extreem links” of “extreem rechts”, want dan geef je ze al een naam en een stem.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé
Onbeslist.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan welcome Student-Refugee Programme.
Akkoord, indien dit mogelijk is, zeker! Educatie is voor iedereen enorm belangrijk en dus ook zeker voor vluchtelingen die zich proberen aan te passen aan onze maatschappij. We hebben er alle voordeel bij om vluchtelingen te helpen en hun het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben.

15. De studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Niet akkoord, druk lijkt mij niet de juiste oplossing om seksisme te voorkomen. Bewustzijn verspreiden zodat dit voldoende aan het licht komt lijkt mij effectiever.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Niet akkoord, het voorstel volstaat niet, maar het is een begin. Er is nog veel werk aan de winkel. Jammer dat het idee om de metro een hele nacht te laten doorrijden werd afgeketst. Hopelijk kan er een evenwaardig alternatief gevonden worden.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord, waarom daar enkel de internationale studenten zetten?

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Akkoord, er is geen GFT op de campus, lichten blijven ’s nachts in vele gebouwen branden,… Kleine dingetjes die grote verschillen kunnen maken, you know.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief Onbeslist, zeker een goed plan en een stap vooruit, maar ik ben er van overtuigd dat er nog meer kan dan dat.

20. Kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Onbeslist. Ze liggen elk aan de andere kant van Brussel, dus dat er een kloof is, is nogal logisch. Er kan wel moeite gedaan worden om die wat te dichten, het is tenslotte allebei VUB!

Advertenties