Sasha Solau & Floriano Tori

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Niet akkoord.
Hoewel we natuurlijk allemaal streven naar vrij onderwijs, is het zo dat kansarme jongeren slechts 105 euro inschrijvingsgeld betalen en hierbij nog studietoelagen krijgen. Daarbij is er nog de mogelijkheid tot verschillende beurzen. Door toch een minimum aan inschrijvingsgeld te betalen kan de universiteit meer jongeren helpen, niet enkel de armsten. Als we iets moeten veranderen dan is het de prijs van universiteiten voor mensen die geen studietoelagen krijgen.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Akkoord. Hoewel twee weken echt wel een minimum is, kan het handig zijn om van de laatste week gebruik te maken om hier al een examen te plaatsen. We spreken hier vooral over richtingen met 7 à 8 examens zodat ook zij recht hebben op een aantal dagen tussen hun examens.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW.
Akkoord. Als dit wel degelijk helpt bij de financiële problemen is het een mogelijke oplossing. Het moeten haalbare studies blijven maar, het is nooit een slecht idee om studenten meer te geven in hun bachelorjaren, hierdoor blijven alle mogelijkheden open voor hun master.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering.
Niet akkoord. Dit heeft als nadeel dat privébedrijven eisen kunnen stellen aan de VUB. Een voorbeeld hiervan is het geld dat wordt gedoneerd voor beurzen, hier worden dan eigen voorwaarden aan verbonden zoals ‘enkel voor studenten geneeskunde’. Dit maakt het natuurlijk moeilijk voor de VUB omdat de staat niet genoeg geld aan de universiteit besteedt, dus het is zeker geen zwart-wit situatie.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig.
Niet akkoord. Hoewel de VUB het beter doet dan andere universiteiten worden veel meningen nog steeds verworpen door de studenten. Het kan dus beter.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie.
Niet akkoord. Een vrijzinnige universiteit moet alle meningen accepteren, dat is zeker. Maar meer dan accepteren hoeft dit niet te zijn.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Akkoord. Hoewel ze niet het laatste woord moeten hebben zijn mensen met een objectieve mening nuttig voor verschillende zaken.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Akkoord. In bachelorjaren is dit nog niet zo merkbaar maar in vele masters is dit al van toepassing en het is ook iets logisch. Engels is een wereldtaal waar we als studenten veel vaker gebruik van gaan maken in onze latere carrière. Het is echter wel belangrijk om deze taal te blijven gebruiken, want elke extra gekende taal brengt voordelen met zich mee.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Niet akkoord. Zoveel opties zijn er niet aan de VUB en de koten worden gemaakt omdat er momenteel te weinig zijn, het is niet eerlijk om enkel mensen die het wat beter hebben een kans te geven op een kot. (En mensen die het iets breder hebben nemen sneller een privékot als er geen andere optie is.)

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Akkoord. Veel studenten ondervinden moeilijkheden zowel aan het begin van hun studies als in de loop ervan en zouden altijd de kans moeten krijgen om individueel de gepaste hulp te krijgen.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Onbeslist. Het is inderdaad de taak van de studentenraad om zich gekend te maken, maar mijn ervaring is dat mensen die geëngageerd zijn hier zelf naar op zoek gaan.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Niet akkoord. Dit is een moeilijke aangezien de VUB vrijheid van meningsuiting zeer serieus neemt. Mijn mening is van niet, zolang er geen geweld/vandalisme bij komt kijken en er geen haat wordt gepredikt. (Wat ook allemaal illegaal is!)

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Niet akkoord. St-Vé mag dan een traditie zijn van ULB en VUB studenten, het blijft een studentenactiviteit die gefocust is op het folkore van de ULB/VUB. Het is daarom belangrijk dat de kringen die verantwoordelijkheid op zich nemen.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Akkoord. De VUB zit vol gemotiveerde, jonge studenten die misschien graag zouden helpen maar, niet per se weten hoe. De VUB zou, naast dit fantastisch programma, ook andere problemen kunnen verhelpen.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Niet akkoord. Studenten zouden de mogelijkheid moeten hebben om dit bij de Studentenraad aan te kaarten zodat deze als tussenpersoon kan dienen maar, dit is iets wat kringen uiteindelijk zelf moeten afhandelen.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat.
Geen mening. Een nachtbus op donderdag is al een stap in de goede richting. Metro en tram blijven natuurlijk het handigste vervoermiddel in Brussel, maar de vraag naar nachtvervoer is te klein om alle kosten te kunnen compenseren.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord. 
we zien nu al een grote kloof tussen buitenlandse studenten en reguliere studenten, hoewel taal hier ook een grote rol bij speelt, zal de studenten scheiden van elkaar dit probleem alleen maar verergeren.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Akkoord. Die mode om elke dag zo veel affiches in de cafetaria/resto rond te delen, daar kunnen we iets aan doen.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief. Akkoord. Het klinkt zeker veelbelovend, meer partners zoeken in Brussel, internationaler, meer diversiteit. Of het effectief werkt zullen we echter pas in enkele jaren kunnen vaststellen.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot.
Akkoord, maar dit is vooral te wijten aan de slechte verbinding tussen beide campussen. Ook wordt er slechts een beperkt aantal evenementen georganiseerd waar beide campussen mogelijk interesse in zouden kunnen hebben.

Advertenties