Raphaël Belpaeme

 1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Niet akkoord. Kansarme jongeren kunnen aan de VUB met een beurs en studietoelage een opleiding genieten voor slecht 125 euro. Door dit volledig kosteloos te maken vrees ik ervoor dat de kwaliteit van de diensten, die door de VUB geleverd worden, zullen dalen. Ook ben ik van mening dat iets kostbaar, zoals een opleiding, kostelijk is. Door dit volledig gratis te maken zou dit kunnen leiden tot een daling in de waarde van onze VUB diploma’s. Ik blijf dus voorstander van het volledig beurstarief, voor kansarme jongeren, aan 105 euro voor een heel studiejaar.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Niet akkoord. Volgens mij is de blok een van de belangrijkste factoren voor geslaagde examens. Een goede blok, in combinatie met een slechte examenplanning, kan nog steeds leiden tot goede resultaten. Een slechte blok, en combinatie met een goede examenplanning, is daarentegen volgens mij een garantie op slechte resultaten. Wel zou de blok verlengd kunnen worden, als de examenperiode onveranderd blijft.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Onbeslist. Hierover kan ik moeilijk een mening vormen aangezien ikzelf geen kennis heb van de besproken faculteit, alsook de besproken studierichting.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Volledig mee akkoord. Zolang de private financierders zich enkel bezighouden met de financiën en niet met en inhoud of vormgeving van de opleidingen. De kwaliteit van onze opleidingen mag niet verzwakken.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Akkoord.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Deels akkoord. Ikzelf heb een multireligieuze achtergrond, en heb hier zelf problemen mee; ik ben voorstander voor de geloofsvrijheid, en voor aanpassing.
Maar ik vind dat er grenzen moeten zijn aan de aanpassing die de VUB zou bieden, aangezien teveel aanpassing zouden kunnen leiden tot ongelijkheid tussen de multireligieuze studentenpopulatie. Men kan onmogelijk voor elke religieuze groep op de VUB goed doen. Maar respect voor iedereen is de sleutel naar vrede en succes.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Hierover kan ik moeilijk een mening vormen aangezien ikzelf geen kennis heb van de besproken Raad, alsook de werking ervan.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Niet akkoord.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Akkoord. Als de nieuwe prijs gelegitimeerd is, wel. Ik geloof in een sterke prijs/kwaliteit verhouding.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Volledig mee akkoord.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Niet akkoord. Extreme gedachtegangen maken nu eenmaal deel uit van de vrije meningsuiting. Wil men deze weren, dan schendt men de vrije meningsuiting.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Onbeslist

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Akkoord.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Hierover kan ik moeilijk een mening vormen aangezien ik zelf geen kennis heb van de studentenkringen. Daarnaast geloof ik ook niet dat er enige vorm van seksisme aanwezig is binnen onze studentenkringen.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Onbeslist.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Akkoord.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief
Akkoord. Aangezien ik zelf ex-Leuvense student ben en koos om mijn hogere studies verder te zetten in Brussel.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Onbeslist. Geen kennis over de campus Jette.

Advertenties