Sander Claessens

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Akkoord. Met Studententroef is ons streefdoel dat hoger onderwijs in heel Vlaanderen gratis wordt. Ook al leven we in een rijk land, vandaag zijn er nog te veel jongeren die het hoger onderwijs niet kunnen betalen. Gratis hoger onderwijs is niet meer dan een pragmatische toepassing van wat men in Scandinavië doet. In landen waar hoger onderwijs gratis is, staan universiteiten vaak ook hoog in ranglijsten van kwaliteitsvol onderwijs en gelijkheid in het onderwijs. Wij geloven bovendien dat dit haalbare keuzes zijn waar onze overheid voor moet gaan en waar de universiteit samen met de studenten voor moet pleiten. Een afschaffing van het inschrijvingsgeld voor kansarmen is al een goed begin om de inkomenskloof in het onderwijs weg te werken. De Studentenraad kan hier samen met de studenten actie rond voeren.

2.Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Akkoord. Volgens mij is dit een goede zaak om twee redenen. Ten eerste kunnen we zo beter voorkomen dat examens te dicht op elkaar vallen en studenten buizen op bepaalde vakken omdat ze er te weinig voorbereidingstijd voor hadden. Ten tweede kan het ook een goede zaak zijn voor eerstejaarsstudenten, omdat die het nog niet gewoon zijn om op soms heel korte tijd een volledig vak te studeren.

3. Een algemene bachelor voor faculteit letteren en wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Niet akkoord. Met Studententroef vinden we dat dit absoluut moet voorkomen worden. Het idee van een algemene bachelor is iets wat al een tijdje in de wandelpaden van het bestuur en in opleidingsraden leeft en is gebaseerd op het feit dat de LW een rode faculteit is die geen winst opbrengt. De beoordeling van een faculteit mag niet gebaseerd zijn op hoeveel geld hij opbrengt, maar op hoeveel kennis hij in de maatschappij brengt. Op de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft men vandaag de dag ook zo’n bachelor: de Bachelor of Liberal Arts and Sciences. Hierdoor worden richtingen zoals taal- en letterkunde, filosofie of geschiedenis systematisch afgebouwd en geïncorporeerd in de brede Engelstalige bachelor. Wij vinden niet dat de faculteit LW in een brede bachelor moet veranderen. Elke richting van deze faculteit moet volledig behouden worden en de besparingen op LW moeten stoppen zodat de kwaliteit en de nodige diepgang van deze opleidingen kan gegarandeerd worden.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Vandaag zitten we met een universiteit die meegaat in het besparingsverhaal van de Vlaamse overheid en daarom voor bijvoorbeeld verschillende leerstoelen gaat aankloppen bij de privéwereld of privépartners zoekt om nieuwe infrastructuur te bouwen. Aan privéfinanciering hangt echter een cruciale voorwaarde vast: een bedrijf dat investeert in een universiteit verwacht daar ook winst uit te halen. Bepaalde diensten kunnen zo duurder uitvallen omdat ze geld moeten opbrengen, andere diensten gaan dan weer niet aangeboden worden wegens commercieel oninteressant. Studententroef wil dat de VUB zich juist afzet tegen de besparingen die in het hoger onderwijs worden opgedrongen en samen met zijn studenten op straat komt om terug investeringen te eisen. De hogescholen in Vlaanderen hebben vorig jaar op die manier bijvoorbeeld een 7000 euro minimumfinanciering kunnen afdwingen. Daarom dat we ook met Studententroef willen dat niet alleen mensen voor ons stemmen om in de Studentenraad terecht te komen, maar ook dat ze zich bij onze beweging aansluiten om zich samen met ons te verenigen rond progressieve standpunten over kwaliteit, democratisering en participatie.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Akkoord. De VUB is ongetwijfeld een van de meest vrije en progressieve instellingen in Vlaanderen en dit moet zo blijven. Die vrijzinnigheid mag ook niet bedreigd worden door de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het denken mag zich nooit onderwerpen aan de besparingen.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
De diversiteit en het multiculturele aspect van de VUB is een grote troef die we moeten benutten. Ik denk dat iedereen op onze campus vrij moet zijn om zijn religieuze symbolen te dragen, maar de VUB moet zich niet inspannen om zelf religieuze faciliteiten te voorzien. Men zou wel, zoals op de University College London, ondersteuning bieden in het zoeken van gebedsruimtes in de stad waar religieuze studenten naartoe kunnen.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Op zich is expertise van buitenaf geen slechte zaak, maar wanneer we externe bestuurders binnenlaten, moeten we kijken welke belangen deze mensen komen verdedigen. Afgevaardigden van grote multinationals die openlijk voorstander zijn om het onderwijs te privatiseren om er winst uit te halen, zijn bijvoorbeeld geen goed idee.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Ik denk dat het langs één kant een goede zaak is dat het Engels als universele academische taal wordt gebruikt om informatie-uitwisseling te bevorderen. Langs de andere kant moeten we rekening houden met sommige studenten die niet zo mondig zijn in het Engels en die kansen blijven bieden om ook in het Nederlands papers te kunnen leren schrijven en een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Niet akkoord. Studeren en leven in Brussel is een dure zaak en ook koten op de private markt kosten veel geld. Wanneer de nieuwe XY-koten duurder worden dan de huidige koten, gaan we mensen met een lager inkomen die van ver komen en wel op kot moeten gaan als ze willen studeren, uitsluiten. Voor sommige mensen is de kans om een kot te kunnen betalen of niet bepalend of je kan gaan verder studeren of niet.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Akkoord. Een universiteit heeft twee taken: onderzoek en onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat een universiteit onderzoek en innovatie moet leveren in verschillende vakgebieden om onze samenleving erop vooruit te laten gaan. De taak van onderwijs moet echter ook met de nodige kwaliteit gewaarborgd blijven en men moet kunnen blijven mogelijkheden bieden aan alle studenten om er voor te zorgen dat iedereen een gelijke slaagkans heeft.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord. Hoewel de Studentenraad op veel vlakken goed werk verricht (bijvoorbeeld het schitterende VUBrusselt evenement), voel ik uit eigen ervaring na een jaar Studentenraad aan dat het de studenten helaas niet genoeg informeert over belangrijke kwesties. Je kan wel alle documenten op het intranet open stellen voor iedereen, maar daardoor betrek je mensen niet echt bij het beleid. De Studentenraad kan integendeel een rol spelen in de studenten informeren waarom, welke en hoe onze universiteit beslissingen maakt, het kan een standpunt innemen tegen bepaalde maatregelen die de belangen van de studenten ondergraven en het kan zich samen met de studenten verenigen om zich uit te spreken tegen zo’n beslissingen.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Wanneer we studentenkringen willen weren van de campus, moeten we kijken naar waar zo’n kringen voor staan. Voor mij zijn nationalistische studentenverenigingen met een haatdragende en racistische boodschap of verenigingen die de principes van vrij onderzoek verwerpen niet welkom. Ik ben er als VUB’er dan ook trots op dat op onze campus zulke kringen al jaren niet meer aanwezig zijn en ik denk dat we dat zo moeten houden.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Akkoord. De VUB kan mee met de studenten aan het touw trekken om de traditie van St-Vé zo goed mogelijk te bewaren en tegen de maatregelen van Brussel om ons studentikoos feest af te breken ingaan.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Het is een goede zaak dat de VUB een voorbeeldrol neemt met Welcome Student-Refugee Programme om vluchtende mensen een kans te bieden zich te integreren en te leven in onze maatschappij. Als de VUB daar in verder gaat, moedigen we dat met Studententroef alleen maar aan. De VUB kan ook bijdragen aan het maatschappelijk debat en er de nodige feiten en rationaliteit in brengen om bepaalde onwaarheden en valse cijfers te ontkrachten die vandaag door sommige politici de wereld in worden gestuurd.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
In de discussie van seksistische praktijken door studentenkringen wil ik eerst en vooral het volgende kwijt: studentenkringen zijn niét het probleem, het is het seksisme in de maatschappij dat problematisch is. Ik ben zelf gedoopt bij KEPS (Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen) en vond dit een super plezante ervaring. Veel mensen bloeien open en amuseren zich rot bij een studentenkring. Bepaalde dingen die op dopen en tijdens schachtenactiviteiten gebeuren kunnen echter niet door de beugel en moeten streng veroordeeld worden door de Studentenraad en het BSG. Ook op het dagelijkse universitaire leven is er seksisme: denk maar aan het schandaal rond Willem Elias, of vrouwonvriendelijke proffen waar vrouwen zich geïntimideerd door voelen. Zulke dingen zijn evenwel een reproductie van het nog levende seksisme dat vandaag in de samenleving bestaat. We moeten op de VUB een open debat kunnen voeren en de zelfverklaarde kritische houding die men aanleert bij een kring in de praktijk omzetten om te kijken hoe we seksisme uit het studentenleven en van onze campus kunnen weren.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Het initiatief van VUBbrusselt heeft er voor gezorgd dat we al een bus op donderdag zullen hebben die tot 3 uur ’s nachts naar campus Etterbeek rijdt. Dit is een mooie slag die we hebben binnengehaald, maar we moeten blijven opkomen voor een nog beter openbaar vervoer ’s nachts. Ons einddoel zou moeten zijn dat we 24 uur een rijdend netwerk van bussen, trams en/of metro’s hebben. We kunnen hiervoor kijken naar onze medestudenten van de ULB, maar ook naar andere mobiliteitsorganisaties in de stad die opkomen voor duurzame verplaatsingen en een beter openbaar vervoer.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord. De diversiteit van de VUB is een grote troef, ik zie dus niet in waarom we internationale en reguliere studenten van elkaar zouden moeten afzonderen.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
De VUB toont vandaag al mooie inspanningen op bepaalde vlakken: de Resto is ‘tuna free’ en er zijn veel vegetarische opties, er was de We Are Paris campagne vorig academiejaar, er is het VUB Green Team. Dit zijn kleine dingen om het creëren van een duurzame maatschappij te helpen. De VUB moet echter ook inspanningen doen, bijvoorbeeld via onderzoek, om ons huidige systeem dat de verwoesting van onze planeet in de hand werkt in vraag te stellen en om mee aan alternatieven te werken die van onze wereld een duurzame en rechtvaardige samenleving kan maken.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief
Aan onze rector te horen heeft ze grootse plannen om Brussel meer in ons curriculum te verwerken. Ik denk dat we nu nog te vroeg zijn om te oordelen over een plan dat nog heel onvolledig is uitgevoerd, maar ik denk dat de studenten Brussel meer laten doen kennen een goede zaak is.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Ik denk dat dit een probleem is dat zich al enkele jaren stelt. Ik denk dat de hoofdoorzaak vooral is dat de verbinding met het openbaar vervoer tussen de twee campussen verschrikkelijk slecht is en dat je met de auto helemaal naar de andere kant van de stad in het drukke verkeer moet rijden. Een buslijn of tram inrichten die onze twee campussen rechtstreeks verbindt zou een optie kunnen zijn.

Advertenties