Wouter Kuijk

1. Het inschrijvingsgeld voor kansarme jongeren moet aan de VUB nul euro bedragen.
Onbeslist, het is niet makkelijk om een duidelijke grens te trekken tussen wie er gratis mag inschrijven en wie niet. Dit betekent niet dat ik niks wil doen om het inschrijven voor kansarme studenten makkelijker te maken, ik ben niet overtuigt van een inschrijvingsbedrag van nul euro.

2. Om examens meer te spreiden mag de blok ingekort worden en de examenperiode verlengd.
Akkoord, ik denk dat in een blokperiode van een paar weken niet altijd efficiënt geblokt wordt wegens een gebrek aan tijdsdruk. De examenperiode zelf, zeker bij faculteit IR, is dan weer “volgepropt” met examens. Een extra week voor mondelinge – en oefeningexamens moet een optie zijn waar de faculteit in kwestie voor mag kiezen.

3. Een algemene bachelor voor faculteit Letteren en Wijsbegeerte is een goede oplossing voor de financiële problemen aan de faculteit LW
Onbeslist, ik ken de financiële problemen van de faculteit LW niet goed genoeg om hier een duidelijke opmerking over te geven.

4. De VUB mag middelen ophalen via private financiering
Akkoord, als universiteit zie ik geen probleem in het ophalen van private financiering, zolang dit de resultaten van het onderzoek maar niet beïnvloedt.

5. De VUB is voldoende vrijzinnig
Onbeslist, op de VUB zijn er enorm veel vrijzinnige activiteiten. Aan de andere kant vind ik het jammer dat het schrappen van de lessen door terreurdreiging tegen de woorden van de VUB ingaan.

6. De VUB moet zich aanpassen aan de multireligieuze studentenpopulatie
Niet akkoord, hoe meer verschillende culturen men over de campus ziet lopen, hoe beter. Dit is goed voor elke student die hiermee in contact komt en zorgt ervoor dat de VUB-student minder wereldvreemd wordt. Ik meen echter niet dat de VUB zijn standaarden of principes hiervoor dient aan te passen.

7. Externe bestuurders in de Raad van Bestuur laten meepraten over de universiteit is een goede zaak.
Akkoord, het is altijd belangrijk dat er externe factoren invloed hebben op het beleid van je onderwijs. Dit is nodig omdat we kunnen leren van de fouten van anderen.

8. Het Nederlands als academische taal is bedreigd.
Akkoord, meer en meer worden academische teksten in het Engels geschreven, hetgeen ertoe leidt dat het Nederlands als taal minder gebruikt wordt. Persoonlijk vind ik dit geen slechte zaak, nu dit voor eenduidigheid zorgt in de academische wereld.

9. De nieuwe XY-koten mogen duurder zijn dan de al bestaande koten.
Akkoord. Indien deze koten meer te bieden hebben dan de andere koten, ben ik ervan overtuigd dat je hier meer voor mag betalen, zolang er maar genoeg alternatieven zijn voor de arme studenten.

10. Het is belangrijker te investeren in studiebegeleiding en psychologische bijstand dan in bijvoorbeeld een Learning and Innovation center.
Niet akkoord. Hoewel studiebegeleiding en psychologische bijstand enorm belangrijk zijn, denk ik niet dat dit extra investeringen nodig heeft. Ik zie namelijk geen rechtevenredigheid tussen investeringen in studiebegeleiding en resultaten van studenten.

11. De Studentenraad moet vaker terugkoppelen naar de studenten.
Akkoord, hoewel het niet altijd makkelijk is om studenten geëngageerd te krijgen om inspraak te hebben, is dit wel effectief nodig voor het beleid van de studentenraad.

12. Extreme (links/rechts) studentenverenigingen moeten geweerd worden van de campus.
Niet akkoord, zolang er geen directe haat wordt geuit naar studenten of personeel ben ik voor vrije meningsuiting.

13. De VUB moet meer verantwoordelijkheid opnemen rond St-Vé.
Niet akkoord, St-Vé is oorspronkelijk een activiteit georganiseerd door de studenten, maar vandaag vind ik dat de rol van de VUB is om ‘een oogje in het zeil te houden’.

14. De maatschappelijke rol van de VUB in de vluchtelingenproblematiek moet verder gaan dan het welcome Student-Refugee Programme.
Onbeslist, het Refugee Programme is een mooie eerste stap naar het verwelkomen van Refugees. Ik denk dat we best kunnen kijken naar het verloop van dit programma vooraleer we verdere stappen gaan ondernemen.

15. De Studentenraad moet meer druk uitoefenen op de kringen om seksisme te voorkomen.
Onbeslist, de Studentenraad moet in de eerste instantie opletten dat er niks fout loopt. Bij effectieve problemen lijkt het mij logischer om de kringen eerst de kans te geven om hun problemen zelf recht te trekken. De Studentenraad heeft hier dan hoogstens een bemiddelende functie.

16. Het voorstel van minister Pascal Smet omtrent nachtvervoer volstaat
Niet akkoord, ik denk dat het voorstel van Pascal Smet vrijwel geen duidelijke oplossingen biedt.

17. Aparte koten voor internationale studenten in de kazernes vergroot de kloof met de reguliere studenten.
Akkoord, het beste is om internationale en reguliere studenten zoveel mogelijk te mengen zodat beide partijen meer met elkaar in contact komen. Aparte koten voorzien vergroot de kloof alleen maar.

18. De VUB moet meer inspanningen doen rond duurzaamheid
Akkoord, iedereen moet zijn bijdrage leveren rond duurzaamheid, ook de VUB.

19. Caroline Pauwels’ plan om studenten naar Brussel te krijgen is effectief Onbeslist, ik ken dit plan niet.

20. De kloof tussen campus Jette en campus Etterbeek is te groot
Onbeslist, het is duidelijk dat er een zeer grote kloof is tussen beide campussen. Zeker voor 90% van de studenten die enkel les hebben op 1 van de 2 campussen. Vormt dit een probleem? Neen, in mijn ogen niet echt, dit omdat er veel onderzoeksprojecten bestaan tussen de diensten van Jette en Etterbeek.

Advertenties